Hyvä tietää yritysgrafiikasta

Liiketunnuksen ja yritysgrafiikkan taustalla on ajatus, että yrityksellä olisi persoona, joka erottaisi sen muista yrityksistä ja ennenkaikkea omista kilpailijoistaan.

Yritysgrafiikka on "raamattu", jossa määritellään yrityksen logo ja sen käyttö, värit, typografia, graafiset elementit ja mahdollisesti myös muita näkymiseen liittyviä yksityiskohtia

Yksinkertaistettuna ajatus on, että yrityksen logo, sen käyttämät elementit ja värit toistuvat kaikessa sen viestinnässä. Näin saadaan vähäisilläkin mainos euroilla luotua yhtenäinen ilme, joka tekee työtä yrityksen laariin. Jos jokainen yrityksen lähettämä viesti on eri värinen, erilaisella logolla, eri tekstityypillä ja eri sanomalla varustettu, ei voi syntyä tehokasta, kassakoneen kilinää aikaansaavaa vaikutusta vaan teot ovat huitaisuja tuuleen. 

Yrityslogon tai tuotelogon tehtävänä on siis personoida yritys, tukea ja rakentaa tätä yksilöllistä persoonaa sekä kertoa, mitä yritys tekee. logon lisäksi yritykselle voidaan tehdä liiketunnus eli yritystä tai sen toimintaa kuvaava symboli.  Logon kanssa voidaan käyttää yrityksen iskulausetta eli slogania. Logoon liitetään usein myös verkkosivutunnus  (com, fi tai net). 

Kun liiketunnus tai -merkki on tehty, luodaan yritykselle yleensä graafinen ohjeistus. Se on käsikirja siitä, miten yritykselle luotua logoa, värejä, tekstityyppejä ja muuta grafiikkaa käytetään. Kun yritys toimittaa esim. lehti-ilmoitus materiaalin, on hyvä toimittaa mukana myös tämä graafinen ohje. Se on mainonnan tekijän "raamattu" siitä, miten yrityksen tulee näkyä. Ammattitaitoiset mainonnan tekijät suhtautuvat graafiseen ohjeeseen "kuin piru raamattuun", siitä ei tingitä ja mainos laaditaan juuri tuon ohjeistuksen mukaan. 

Jos yrittäjä mieltää suunnittelijan työn oikein, hän sitoutuu käyttämään tehtyä logoa, grafiikkaa ja ohjeistusta yrityksensä kaikessa viestinnässä. Tällöin hänen painotuotteensa, nettisivunsa, liikepaikkansa, ilmoituksensa aina työvaatteisiin asti viestivät yrityksen värejä ja persoonaa. Asiakkaiden on helppo oppia ajan oloon yhdistämään näkemänsä yrityksen viesti kokonaisuuteen ja näin mainos eurot eivät mene hukkaan.

<< palaa takaisin