Tarvitsetko apua tuotteistamisessa, markkinoinnin käytännön neuvoja vai olisiko markkinointi "terapia" paikallaan?

Tehdään molemmat niitä töitä, joita parhaiten osaamme. Sinä keskityt yrityksen ja sen liiketoiminnan pyörittämiseen ja minä puolestani hoidan markkinointiisi liittyvää kehittämistä tai rutiineja.  Palvelua voit ostaa tuntiveloitusperiaatteella, kiinteällä sopimushinnalla tai projektikohtaisesti.

Käytännössä palvelu voi olla:
 • nettisivujen tai facebookin ylläpito- ja päivityspalvelua ja tehon tutkimista
 • markkinointi-, kampanja- tai tapahtumasuunnittelua tai palveluittesi tuotteistamistyötä
 • kysynnän, asiakasmielipiteen tms. tutkimustoimintaa
 • mainosmateriaalin tuottamista yritykselle tehdyn graafisen suunnitelman mukaan
 • yrityksen kilpailuedun etsintä, konkretisointi ja jalkauttaminen jokapäiväiseen työhön
 • jokin muu markkinointiin liittyvä tehtävä, jonka haluaisit hoidettavan

 • 4 tuntia kerran kuukaudessa
 • peruspäivitykset kuten uutiset, kuvien lataaminen ja pienimuotoinen sisällön tuottaminen
 • päivitysten ilmoittaminen googlen hakukoneelle
 • facebook -mainoskampanjan suunnittelu ja toteutus valitulle kohderyhmälle
 • asiakastiedotus päivityksistä (facebook, postituslista bullet)
 • sähköisen mainonnan tehon mittaus, analysointi ja raportti yrittäjälle
 • puhelin- tai henkilökohtainen neuvottelu asiakkaan kanssa
 • Hinta alkaen 180 euroa/kk

Tähtää sekavan tai abstraktin palvelun tuotteistamista siten, että palvelulla on nimi, sisältö, palvelulupaus, yksiselitteinen hinta tai hinnan määräytyminen a toimitus konsepti (miten palvelu tuotetaan ja toimitetaan).

Ajatus erottaa yrityksen tuote selkeästi kilpailijoista ja tuoda sen ylivoimaisuus selkeästi esille. Yritys pystyy tuotteistamisen jälkeen tuottamaan palvelun nopeasti, tasalaatuisena ja sisällöltään samana. Lisäksi palveluun voidaan myydä katetta parantavia lisäpalveluita.

Projektiluontoinen työ. Kysy tarjous!

 • Keskustelua ja vuorovaikutusta yrityksen markkinoinnista ja siihen liittyvistä ongelmista
 • haetaan ratkaisuja ongelmiin
 • tapaaminen joko yrittäjän luona, minun toimipaikallani tai muualla
 • tarkoitus tukea ja neuvoa yrittäjää, valaa uskoa, kertoa mahdollisuuksista mutta myös herätellä ja katsoa asioita "laatikon ulkopuolelta".
 • 45 minuutin pituisen istunnon hinta on 60 euroa